My head is full of good stuff

WARM AND SHIELDED: Silicon Valley, seen from the mountain ridge shielding it from the cold winds from the Pacific Ocean. Photo by Arild Nybø.

We are just about halfway through the TINC Fall 2014-program in Silicon Valley, and I feel like my brain is overloaded already.

Les meir

Donald-metoden

Trefelling etter Donald-metoden. Teikning: Arnstein Mygland.

Eg hadde lenge stor tru på å felle tre etter Donald Duckmetoden. Heilt fram til eg måtte ta eit iskaldt elvebad, med eit digert tre over meg.
Eg fekk løyve av både kommunen og grannelaget til å felle ei skeivvakse osp på offentleg grunn like ved hagen vår. Treet var ikkje fint å sjå til, der det hang utover elva Anga og sperra for utsikta.

Les meir